Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.Sluit
        
Bouwproducten
Van 25 juli t/m 16 augustus (bouwvakantie) is ons afhaalmagazijn en kantoor gesloten en vinden er geen leveringen plaats

CE Markering en DoP

(Bouwproducten zoals sandwichpanelen, profielplaten, staalconstructies)
 
Bijna alle bouwproducten moeten zijn voorzien van een CE-markering. Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten hiervoor hun bouwproducten (laten) testen of beoordelen. Dit moet gebeuren volgens Europese technische specificaties (normen en ETA’s).
 
Voordat fabrikanten een CE-markering mogen aanbrengen, moeten deze getest zijn volgens Europese regels en testmethodes.
 
Fabrikanten die hun product willen voorzien van een CE-markering moeten hun producten testen volgens de Europese geharmoniseerde testmethoden. Deze  staan beschreven in de Europese technische specificaties. Dat zijn de Europese geharmoniseerde productnormen en Europese beoordelingsdocumenten.
 
Gelden er voor de toepassing van het product strengere veiligheids- en gezondheidsaspecten? Dan moet een derde partij bepaalde proeven en controles uitvoeren. Bijvoorbeeld voor het brandgedrag van het product of voor constructieve veiligheid (laswerk). Zo’n derde partij is een aangemelde instantie (notified body of NoBo).
 
• Wat is een CE-markering?
De CE-markering is een soort Europees productmerkteken. Aan de CE-markering is te zien dat een bouwproduct is getest of beoordeeld volgens Europese technische specificaties. En volgens de methoden in deze specificaties. De meeste bouwproducten moeten een CE-markering hebben. Dat bepaalt de Verordening bouwproducten. Deze verplichting geldt, als er een geharmoniseerde norm van toepassing is op het product. De verordening kan gezien worden als Europese wet en heeft rechtstreekse werking. Ze hoeft dus niet omgezet te worden in nationale wetgeving.

Voorbeeld: De CE markering dient op het product, op de verpakking of op de meegeleverde documenten aangebracht te zijn; bij de sandwichpanelen, profielplaten en koudgevormde producten wordt door Hardeman de CE markering op de etiketten aangebracht met een verwijzing naar de website waar de prestatieverklaringen gevonden kunnen worden. Voor de staalconstructies (welke uit vele onderdelen bestaan en vaak in fases aangeleverd worden) wordt de CE markering na levering per mail toegestuurd bij de (laatste) factuur.

• Prestatieverklaring bouwproducten (DoP)
Producten met een CE-markering moeten sinds 1 juli 2013 een prestatieverklaring hebben. Dit staat in de Verordening bouwproducten. Afnemers van bouwproducten krijgen van de fabrikanten en de importeurs informatie over de prestatie van het bouwproduct. Afnemers zijn bijvoorbeeld bouwers, architecten, zzp'ers en particulieren. De informatie krijgen ze in de vorm van een prestatieverklaring.

Voorbeeld: De prestatieverklaringen van de producten van Hardeman kunt u op onze website (Nederlandstalig of Engelstalig) downloaden. Hierin vind u de prestaties van het product en de betreffende normen waar het product aan voldoet.

• Bouwproducten met CE-markering
Niet alle bouwproducten hebben een CE-markering nodig. In de module Werken met CE-markering is te zien welke bouwproducten een CE-markering moeten hebben en vanaf welke datum de CE-markering op het product moet (na de overgangsperiode).

Voorbeeld: Voor zelfdragende sandwichpanelen geldt de norm EN 14509 en deze is sinds 1 oktober 2010 van kracht. Voor (dragende) staalconstructies geldt de norm EN 1090-1 en deze is sinds 1 juli 2014 van kracht.

• Testen constructieve veiligheid bouwwerken
Bouwwerken en bouwproducten moeten voldoen aan functionele eisen en prestatie-eisen. Om de veiligheid van bouwwerken te beoordelen, is een test van onder andere de constructieve veiligheid nodig. Er zijn Europese normen voor de constructieve veiligheid van bouwwerken. Dit zijn de Eurocodes. Deze normen hebben de nationale normen voor bouwconstructies vervangen.

Voorbeeld: alle constructies (beton/staal/hout) dienen volgens de Eurocode berekend te worden.

• Wat betekent dit voor de producten die u bij ons koopt?
Hardeman is als producent van bouwmaterialen en exporteur naar veel Europese landen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de hierboven omschreven proeven (ook wel initiële testen genoemd) om de prestaties vast te leggen. Denk hierbij aan isolatiewaarde, brandveiligheid, sterkte e.d. Deze testen dienen – afhankelijk van de eisen uit de norm – uitgevoerd te worden door een NoBo (Notified Body); in ons geval zijn dit o.a. Efectis (TNO) voor de brandtesten en BDA (Kiwa) voor de structurele en isolatie technische testen. Vervolgens dient – afhankelijk uit de eisen van de norm – het fabriekscontrolesysteem regelmatig door een externe organisatie ge-audit en gecontroleerd te worden. Bij Hardeman betreft dit (voor de staalconstructies) Tüv Süd Benelux.
 
U bent dus verzekerd van een uitstekende kwaliteit en kunt de producten met een gerust hart toepassen in Nederland maar ook in de overige EU landen en zelfs ver daarbuiten, waar de CE markering steeds meer zeggenschap krijgt.
 
Tenslotte: de normen leggen alleen de minimale eisen vast waaraan het product dient te voldoen en de wijze waarop de informatie naar de markt gecommuniceerd wordt. Wij willen een stap verder gaan: ook op het gebied van meedenken in uw ontwerp, realiseren van korte levertijden, het houden van grote voorraden en het bieden van een uitstekende nazorg. Ons doel is een CE++ van onze klanten te verdienen…

Informatie over CE markering: